+45 98 81 13 00

Autoriseret kloakmesterarbejde

Alt kloakarbejde er autoriseret arbejde. Det siger loven – uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker. Eneste undtagelse er etablering af faskiner.

Ved at benytte en autoriseret kloakmester sikres et helt og velfungerende kloaknet, hvilket er altafgørende for et lands hygiejne og sundhed.

Forbrugerne vil jævnligt støde på firmaer, der tilbyder at udføre kloakarbejde uden at være i besiddelse af den lovpligtige autorisation. Vi opfordrer derfor forbrugerne til – inden man indgår aftale om udførelse af kloakarbejde – at bede virksomheden om dokumentation for, at den er autoriseret og arbejder efter det lovpligtige kvalitetsstyringssystem.

Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt. Ved at benytte en autoriseret kloakmester påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt, at installationen er i forsvarlig stand og at de nødvendige tilladelser er på plads.