+45 98 81 13 00

Autoriseret rottespærre montør

Rotter i kloaksystemet kan have katastrofale følger

Er kloakrørene defekte kan rotter finde vej ud i jorden, bygge reder, og undergrave bygninger ol. under sådanne forhold formerer rotter sig med stor hast. Rotter er også i stand til at finde vej op igennem toilettet og andre afløbsinstallationer.

Rotter er smittebærere og udgør derfor en stor sundheds fare. Derfor er det vigtigt at sikre sig imod dette problem med en gennemtestet og VA godkendt løsning.